Een Spray-tanning is een douche waardoor mensen, door een spray met
dihydroxacetone (DHA), hun huid kunnen laten bruinen, met een werkingsduur in de orde van grootte van een week.

DHA is een natuurlijke grondstof, dat wordt gewonnen uit onder andere suikerbieten of suikerriet. Het is het hoofdbestanddeel in vrijwel elk zelfbruinend product.

Het gehalte DHA, dat verwerkt zit in de spray-tan vloeistoffen, varieert van een percentage tussen 7 en 11 procent. Dit percentage bepaald de diepte van de kleur. De spray-tan veroorzaak een reactie in de bovenste laag van de huid, waardoor deze bruin kleurt.

Het resultaat blijf tot maximaal acht dagen zichtbaar. Binnen of na deze periode kan de behandeling op ieder gewenst moment worden herhaald.